Donderdag, vrijdagmorgen, zaterdag en zondag worden de reguliere wedstrijden gevaren. Op de vrijdagmiddag zijn er extra activiteiten ingepland die zeker de moeite waard zijn.

Op 13 juli worden de wedstrijdzeilers en –roeiers verwacht, met in de namiddag en avond een meer dan warm welkom met gezellige live muziek, borrel en hapjes, een daghap.  ‘s Avonds is de feestelijke opening van de 101ste Kaagweek.

Geen Kaagweek zonder een uitgebreid muziekprogramma!  Het programma is nog “under construction” maar wij denken bijvoorbeeld aan een groot diner aan lange tafels waar alle verschillende klassen hun eigen stuk kunnen krijgen en er een totale verbroedering kan ontstaan tussen oud hout, plastic, jeugd en iets rijper…Kortom, wees welkom tijdens dit eeuwfeest!

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, wanneer jouw klassenorganisatie ons eeuwfeest prominent op de kalender zou willen plaatsen!

De Kaagweek wordt o.a. mogelijk gemaakt door