De 100e jubileumeditie van de Kaagweek zal plaatsvinden van 21 juli tot en met 25 juli 2021.

De opening  is op dinsdagavond 20 juli 2021.

informatie voor zeilers

Woensdag, donderdag, vrijdagmorgen, zaterdag en zondag worden de reguliere wedstrijden gevaren. Vanwege het te verwachten grote aantal deelnemers, zal er ook op het Joppe een baan worden uitgelegd.   Op de vrijdagmiddag zijn er extra activiteiten ingepland die zeker de moeite waard zijn.

Aanleggen en traileren wedstrijdschepen

Voor wedstrijdschepen zal de haven aan de sociëteit volledig worden vrijgehouden en zal er een extra helling worden aangelegd voor trailerbare boten. Deze winter zal er een verharde trailerstalling naast de sociëteit worden aangelegd van bijna 1000 m². Ook komt er een nieuwe brede slipway naast de kraan bij het pontje. Kranen kan zowel bij het pontje, maar ook bij de haven van de KWV De Kaag.

Moederschepen

Moederschepen krijgen een ligplaats aan de tijdelijke “pieren” in de Baarzenkom. Hier gaan we op de Middellandse Zee-manier aanleggen, gebruikmakend van een boeganker en met de kont naar de steiger. Vanzelfsprekend zijn er ook nog volop vrije plaatsen om voor anker te gaan.

Op dinsdag 13 juli worden de wedstrijdzeilers en –roeiers verwacht, met in de namiddag en avond een meer dan warm welkom met gezellige live muziek, borrel en hapjes, een daghap en een receptie aangeboden door de vereniging.

Schrijf je nu in voor de zeilwedstrijden!

Inschrijven