Er zijn 2x startlocatie.   De Kaagsociëteit  en tante Kee.
U krijgt een bericht welke start locatie u krijgt toegewezen.